"Niezłomni ludzie Kościoła"

Księża prześladowani w okresie wojny i powojennym

 

Ksiądz biskup Stanisław Adamski (1875-1967) wybitny działacz społeczny i polityczny okresu międzywojennego, trzykrotnie wysiedlane ze swojej diecezji w Katowicach, w 1941 przez gestapo i 1952 oraz 1956 przez Urząd Bezpieczeństwa.
Ksiądz biskup Juliusz Bieniek (1895- 1978) jako biskup pomocniczy przeszedł drogę razem z ks. bp Adamskim
Ksiądz Marceli Godlewski (1915 – 1945) propagator nauki społecznej kościoła, wydawca wielu czasopism, w czasie okupacji wydawał ratujące Żydów metryki chrztu oraz inne kościelne dokumenty w kościeple pw. Wszystkich Świętych
Ksiądz Prałat Marceli Nowakowski (1927-1940), wybitny mówca, kaznodzieja, poseł Sejmu Ustawodawczego, wspaniały duchowny. Rozstrzelany przez niemców 18 II.
Ksiądz Tadeusz Fedorowicz ( 1907 – 2002) aresztowany przz NKWD w 1940r dobrowolnie jedzie do Kazachstanu razem z polskimi zesłańcami, po wojnie podjął pracę w ośrodku dla ociemniałych w Laskach
Biskup Adolf Piotr Szelążek (1865 - 1950) bp łucki, założyciel Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus aresztowany przez NKWD w 1945 deportowany do Polski w 1946 ,

ks. Bronisław Drzepecki (1906-1973) wikariusz generalny diecezji żytomierskie, Aresztowny przez NKWD w 1945 (10 lat łagru) oraz w 1959,

Ks. Stanisław Szczypta (1914-1984) aresztowany przez władze sowieckie – spędził 10 lat w łagrach

• Ks. Władysław Bukowiński (1904-1974) aresztowany przez NKWD 1940 cudem uniknął śmierci, aresztowany ponownie w 1945, 1958, pozostał w Kazachstanie wśród wiernych
Ojciec Marian Pirożyński (1899 - 1964), redemptorysta, dwukrotnie aresztowany i skazany przez komunistów, poruszający słuchaczy kaznodzieja, publicysta..
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński (1901 - 1981) Prymas Tysiąclecia

Księża prześladowani za kontynuowanie działalności w podziemiu niepodległościowym.

Ks. Bolesław Stefański (1910-1964) Był pierwszym księdzem skazanym przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na karę śmierci, chociaż nie popełnił żadnej zbrodni.
Ks. Władysław Gurgacz, (1919-1949) Jezuita, kapelan Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej (PPAN) aresztowany w Krakowie i skazany na karę śmierci przez komunistyczne władze,a następnie rozstrzelany
Ks. Władysław Domański (1914-1946) kapelan Armii Krajowej i przywódca lokalnej organizacji antykomunistycznej zmarł w wyniku bestialskiego pobicia przez funkcjonariuszy UB
Ks. Michał Pilipiec (1912-1944) kapelanem Armii Krajowej w diecezji przemyskiej. W grudniu 1944 r. został aresztowany przez NKWD i poddany okrutnemu śledztwu w rzeszowskiej siedzibie UB, został zamordowany strzałem w tył głowy („znak rozpoznawczy” NKWD)

Księża prześladowani za prowadzenie działalności wychowawczej.

Ksiądz Jan Stępień (1910-1995) wybitny biblista i rektor Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, otrzymał czterokrotną karę śmierci, Bierut okazał akt łaski i wyrok zamieniono na 15 lat więzienia.
Ks. Tomasz Rostworowski (1904-1973) skazany w 1951 r. na 12 lat więzienia,. W uzasadnieniu wyroku sędziowie napisali, że na tak surowy wyrok ks. Rostworowski zasłużył nie tylko kontaktami (podczas swojej pracy duszpasterskiej w Łodzi) z podziemiem, ale również jako moderator sodalicji mariańskiej.
Ks. Stanisław Skorodecki (1919–2002) aresztowany przez UB w 1951 roku, zarzucano mu czynne przeciwstawianie się władzy komunistycznej, przygotowywanie zbrojnej grupy oporu, dążącej do obalenia władz PRL. W latach 1953-55 współwięzień Prymasa Tysiąclecia w Stoczku Warmińskim i Prudniku. Zwłoki ks. Stanisława Skorodeckiego znaleziono w wodzie przy plaży w Rewalu.
Ks. Leopold Pietroszek (1913-1998) oskarżony i aresztowany w sprawie znieważenia godła i portretów dostojników państwowych. Właściwie za rozpropagowanie listu ks. bp Adamskiego o usunięciu religii ze szkół i laicyzacji oraz za prowadzenie Solidacji Mariańskiej.

Księża prześladowani za prowadzenie działalności dziennikarskiej

• Ks. dr Jan Piwowarczyk (1889 -1959) założyciel i przez pierwsze lata faktyczny redaktor Tygodnika Powszechnego. w procesie Adama Doboszyńskiego oskarżony o pomoc osobie poszukiwanej.
• Ks. Zygmunt Kaczyński (1894-1953) jedyny duchownego pełniącego funkcje ministerialne w rządach RP na uchodźstwie , redaktor został aresztowany i skazany w tzw. procesie kiblowym w 1951 r. na 10 lat więzienia. W niewyjaśnionych okolicznościach zakończył życie w więzieniu na Rakowieckiej 13 maja 1953 roku.

 

<<<< powrót